Στατιστικά Δημοσίων Συμβάσεων για το 1ο εξάμηνο 2023

Η εικόνα για τους Δημόσιους Διαγωνισμούς που λαμβάνουν χώρα στην Ελληνική Επικράτεια, δίνεται μέσα από το Τμήμα Διαγωνισμών Έργων, Μελετών και Τεχνικών Υπηρεσιών, της Διεύθυνσης Διαγωνισμών Δημοσίων Συμβάσεων.

Τα ακόλουθα Στατιστικά των Δημοσίων Συμβάσεων [Προμηθειών, Μελετών και Συναφών Υπηρεσιών] περιλαμβάνουν:

>Δημόσια Έργα

>Μελέτες

>Προμήθειες

>Τεχνικές Υπηρεσίες

>Υπηρεσίες

Για το 1ο εξάμηνο του έτους 2023 έχουν καταγραφεί 118.000 Συμβάσεις Διαγωνισμών Δημοσίου, συνολικής αξίας 9,5 δις ευρώ, δεδομένα προερχόμενα μέσα από την Διαδικτυακή Πύλη Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων του "προμηθεύς".

Οι Φορείς Δημοσίου που προχώρησαν σε Ανάθεση του Έργου ξεπέρασαν τους 2.200, οι οποίοι ανήκουν στην Κεντρική Διοίκηση, σε Φορείς ΟΤΑ (Δήμοι, Περιφέρειες, Δημοτικές Επιχειρήσεις κτλ), Φορείς Υγείας και οποιοδήποτε άλλο φορέα ανήκει στο Ελληνικό Δημόσιο (Αναπτυξιακές εταιρείες, Αθλητικοί οργανισμοί, Σχολικές Επιτροπές, Φορείς Διαχείρισης, Επιμελητήρια κά) . 

Συνολικά το 1ο εξάμηνο του 2023 συνάφθησαν 118.000 Συμβάσεις, από 18.000 Αναδόχους, των οποίων οι Οικονομικές Προσφορές έγιναν αποδεκτές. 

Στις παραπάνω τιμές περιλαμβάνονται όλες οι Συμβάσεις, πως όπως αυτές καταγράφονται μέσα από την Διαδικτυακή Πύλη Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων του "προμηθεύς".

Περιλαμβάνονται:

  • οι Απευθείας Αναθέσεις, 
  • οι Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί (άνω των 30.000€)
  • οι Έγχαρτοι Διαγωνισμοί
  • οι Μικροπρομήθειες

Αναλυτικά στις 118.000 συμβάσεις οι 18.000 είναι "Ανοιχτή Διαδικασία", οι 85.000 είναι "Απευθείας Ανάθεση", 3.250 είναι "Διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη Δημοσίευση", 2.220 είναι "Ανταγωνιστική Διαδικασία με Διαπραγμάτευση" και τα υπόλοιπα αφορούν σε μικρότερους αριθμούς όπως "σύμπραξη καινοτομίας", "κλειστή διαδικασία κτλ.  


Οι μηνιαίοι δείκτες Δημόσιων Διαγωνισμών για το 1ο εξαμήνου 2023 αναλύονται ως ακολούθως:

Ιανουάριος: 12.181 Συμβάσεις αξίας 1,55 δις ευρώ

Φεβρουάριος: 15.595 Συμβάσεις αξίας 1,63 δις ευρώ

Μάρτιος: 21.898 Συμβάσεις αξίας 1,64 δις ευρώ

Απρίλιος: 18.237 Συμβάσεις αξίας 0,77 δις ευρώ

Μάιος: 24.843 Συμβάσεις αξίας 2,12 δις ευρώ

Ιούνιος: 25.113 Συμβάσεις αξίας 1,76 δις ευρώ.

Πηγή: Τμήμα Διαγωνισμών Έργων, Μελετών και Τεχνικών Υπηρεσιών, Διεύθυνση Διαγωνισμών Δημοσίων Συμβάσεων, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ