Ψηφιακά Εργαλεία - IT Business

Το τεχνικό τμήμα του Ομίλου μας εξειδικεύεται στην Αναγνωρισμένη Ηλεκτρονική (Ψηφιακή) Υπογραφή καθώς και στην ανάπτυξη τεχνολογικών (ψηφιακών) εργαλειών που οδηγούν στην εύρυθμη λειτουργεία μιας επιχείρησης.


Έχοντας εξυπηρετήσει επιτυχώς εκατοντάδες επιχειρήσεις και φορείς δηµοσίου σε όλη την Ελλάδα, είμαστε σε θέση να παρέχουμε απλοποιηµένες διαδικασίες, Άµεσα, Αξιόπιστα και Υπεύθυνα.

Τμήμα Έκδοσης Ψηφιακών Υπογραφών

Το τμήμα Έκδοσης Ψηφιακών Υπογραφών καλύπτει πλήρως τη διαδικασία για την απόκτηση Ψηφιακών Πιστοποιητικών (ΕΔΔΥ) βάσει προδιαγραφών Υπουργείου (ΑΠΕΔ). 


Από το 2015, όπου κατέστη υποχρεωτική η εφαρμογή της Ψηφιακής Υπογραφής, η εταιρεία μας έχει πραγματοποιήσει εκατοντάδες εγκαταστάσεις Ψηφιακής Υπογραφής σε Επιχειρήσεις, Οργανισμούς, Αυτοαπασχολούμενους κτλ.

quote

Αναλαμβάνεται η εγκατάσταση Ψηφιακής Υπογραφής Πανελλαδικά, με εμπειρία άνω των 8.000 εγκαταστάσεων.

quote

Έχοντας διεκπαιρεώσει επιτυχώς την εγκατάσταση άνω των 8.000 Ψηφιακών Υπογραφών, παρέχεται εγγύηση αποτελέσματος (100% Επιτυχημένες Εγκαταστάσεις). Εξασφαλίζουμε την πλέον ομαλή και άμεση εξυπηρέτηση καθώς και τη δυνατότητα άμεσης απόκτησης Ψηφιακής Υπογραφής.

Τμήμα Ψηφιακού Μετασχηματισμού ΙΤ

Το IT-Business τμήμα αναπτύσσει Ψηφιακά Εργαλεία που έχουν ως στόχο να βελτιώνουν την απόδοση των Επιχειρήσεων και να συντελούν στην ουσιαστική εξέλιξη μιας επιχειρηματικής μονάδας.


Μέσα από σύγχρονες εφαρμογές επιτυγχάνεται η καταγραφή των δεδομένων και της απόδοσης, η οπτικοποίηση αποτελεσμάτων, η χρήση εργαλείων crm/ erp δημιουργούν κλίμακες βελτίωσης και βοηθούν στην εύρυθμη λειτουργεία/ έλεγχο μια αναπτυσσόμενης επιχείρησης και περαιτέρω εξέλιξή της.

quote

Ένταξη της επιχείρησης στην Ψηφιακή Εποχή και εκμετάλλευση των Νέων Τεχνολογιών.

quote

Επιδιώκεται η μέγιστη ικανοποίηση του πελάτη ώστε οι υπηρεσίες μας να ανταποκρίνονται πλήρως στις προσδοκίες του, ενώ δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην υποστήριξη μετά την πώληση.


Τόσο κατά τη διάρκεια της παροχής των υπηρεσιών μας, όσο και μετά την ολοκλήρωση, διακρινόμαστε για την Συνεχή και Ολοκληρωμένη Τεχνική Υποστήριξη.

"Συμβουλευτική υποστήριξη για την Τεχνολογική Ανάπτυξη και τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό των Επιχειρήσεων."

newsfeed

BLOG ΕΣΠΑ

Υπογραφή απόφασης για την ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων και υπό σύσταση μικρομεσαίων επιχειρήσεων

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΕΣΠΑ: Επιδότηση 50% και για τις νέες επιχειρήσεις… όπως παλιά

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

2η Απόφαση Έγκρισης Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης για τη Δράση «Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ»

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΕΣΠΑ 2021 - 2027: 21 νέα προγράμματα συνολικού προϋπολογισμού 26,2 δισ. ευρώ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Έως τις 29 Δεκεμβρίου οι αιτήσεις στα καθεστώτα «Μεταποίηση – Εφοδιαστική αλυσίδα» και «Ενισχύσεις Τουριστικών Επενδύσεων» του Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
newsfeed

BLOG ΕΣΠΑ

Υπογραφή απόφασης για την ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων και υπό σύσταση μικρομεσαίων επιχειρήσεων

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΕΣΠΑ: Επιδότηση 50% και για τις νέες επιχειρήσεις… όπως παλιά

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

2η Απόφαση Έγκρισης Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης για τη Δράση «Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ»

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΕΣΠΑ 2021 - 2027: 21 νέα προγράμματα συνολικού προϋπολογισμού 26,2 δισ. ευρώ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Έως τις 29 Δεκεμβρίου οι αιτήσεις στα καθεστώτα «Μεταποίηση – Εφοδιαστική αλυσίδα» και «Ενισχύσεις Τουριστικών Επενδύσεων» του Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ