Ποιοί είμαστε

Ο όμιλος BlackBird Business Consultants Group, ως Σύμβουλοι Ανάπτυξης, στοχεύει στη συνεχή βελτίωση των επιχειρήσεων. Η εταιρεία μας παρέχει συμβουλευτική υποστήριξη προς υφιστάμενες και νεοσύστατες επιχειρήσεις.

Η εξέλιξη επιτυγχάνεται με την προσαρμογή στα δυναμικά δεδομένα του μεταβαλλόμενου επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Μέλημά μας είναι η αποτελεσματική καθοδήγηση προς τους επιχειρηματικούς φορείς, εξατομικεύοντας στις συγκεκριμένες ανάγκες και επενδυτικά εγχειρήματα.

Η συμβουλευτική υποστήριξη των επιχειρήσεων εστιάζεται στους ακόλουθους 4 Πυλώνες:

 • Επενδυτικά Κονδύλια
 • Κρατικές Προμήθειες
 • Ψηφιακά Εργαλεία Business IT
 • Business Consulting

Ο όμιλος Blackbird λειτουργεί με ένα επιλεγμένο δίκτυο έμπειρων συνεργατών και μέσω του Κέντρου Επενδύσεων στελεχώνεται με μόνιμο προσωπικό από ειδικότητες Οικονομολόγων, Μελετητών, Marketing, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Τεχνικών Συστημάτων, Διαγωνισμών Δημοσίου και IT Analysts. 

quote

Blackbird Business Consultants Group - Σύμβουλοι Ανάπτυξης

quote

Το αποτύπωμα του Ομίλου μας μέσα από την πολυετή λειτουργεία του, χαρακτηριζεται από τα ακόλουθα γνωρίσματα:

 • Γνώση και Υψηλή Τεχνογνωσία/ Εξειδίκευση (know-how).
 • Αξιοπιστία και Αξιοκρατία που διασφαλίζουν μακροχρόνιες συνεργασίες.
 • Υπευθυνότητα και Εγκυρότητα.
 • Συνεχής και έγκαιρη πληροφόρηση (intelligence).
 • Συνεχής εξέλιξη και προσαρμογή στις μεταβολές/ αλλαγές του περιβάλλοντος.
 • Ουσιαστική στήριξη σε όλους τους τομείς της επιχειρηματικότητας.
 • Βελτίωση με γνώμονα την τοπική και την παγκόσμια πραγματικότητα (glocal).
 • Προγραμματισμός διαδικασιών και άρτια οργάνωση (iso oriented).
Όραμα - Αξίες - Αποστολή

[Όραμα]


Η Συνεχής Ανάπτυξη και Βελτίωση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και η μετάβασή τους σε ένα αναβαθμισμένο επίπεδο. Η αύξηση της επιχειρηματικής ευφυίας επιτυγχάνεται με υγιή μέσα και με αυτογνωσία.


[Αξίες]


Η βελτίωση της ποιότητας, των κερδών και των ικανοτήτων (skills) αφορούν σε όλα τα μέρη της κοινωνίας. Η προστιθέμενη αξία και το ουσιαστικό όφελος λειτουργούν αμοιβαία, βασιζόμενοι στην Ηθική και στην Ακεραιότητα, διατηρώντας το αίσθημα Κοινωνικής Προσφοράς.


[Αποστολή]


Η παροχή ποιοτικών, υψηλής εξειδίκευσης συμβουλευτικών υπηρεσιών μέσα από μια πρότυπη αυτοματοποιημένη λειτουργία. Με διαρκή καλλιέργεια της ευελιξίας της σκέψης και βελτίωση της (επιχειρηματικής) ευφυίας και της δημιουργικότητας.

Timeline
 • Συμμόρφωση με πρότυπα ISO 45001:2018 & 14001:2015
  2022
 • Επέκταση: Νέες Σύγχρονες Εγκαταστάσεις (Μαρούσι Ατ.)
  2019
 • Έκδοση συγγράμματος "7 Συμβουλές Επιχειρηματικής Αυτοβελτίωσης"
  2018
 • Λανσάρισμα Πλατφόρμας Διαγωνισμών Δημοσίου [dda.gr]
  2017
 • Αναβάθμιση Τεχνολογικών Υποδομών CRM ERP
  2016
 • Επέκταση: Νέο Παράρτημα Ηρακλείου Κρήτης
  2015
 • Εισαγωγή Πρότυπου Λειτουργίας ISO 9001
  2013
 • Ίδρυση Εταιρείας - Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
  2010
Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Στόχος του ομίλου είναι ο θετικός αντίκτυπος των δράσεων σε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη της κοινωνίας με τα οποία αλληλεπιδρά. Μέσα από τις πτυχές της καθημερινής εργασίας υλοποιούνται οι αξίες της εταιρείας μας.


Επιτυγχάνονται εξαιρετικά αποτελέσματα με τη συνέργια όλων των μερών (πελατών, συνεργατών, προμηθευτών). Διασφαλίζεται η συνεχής βελτίωση σε συνδυασμό με την απόκτηση ορθής γνώσης, επιδιώκοντας τις βέλτιστες λύσεις.


Έχουν συναφθεί δράσεις με φορείς, τοπικούς και μη. Εστιάζουμε στην στήριξη σε όσες κοινότητες εργαζόμαστε και εμπλεκόμαστε. Παράλληλα διαδραματίζουμε ρόλο στο διάλογο αναφορικά με τη βιώσιμη ανάπτυξη (ομιλίες, forum).

quote

Οι δράσεις του ομίλου βασίζονται στο Επιχειρηματικό, Πολιτιστικό, Κοινωνικό και Τεχνολογικό Περιβάλλον.

quote
Εξειδικευμένες Δράσεις

Ο όμιλος BlackBird με αίσθημα ευθύνης συνεχίζει τις ενέργειες που αποσκοπούν στην συμβολή αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών, Κοινωνικών, Επιχειρηματικών και Πολιτιστικών ζητημάτων. 


Πέραν από τις επαναλαμβανόμενες δράσεις οικονομικής ενίσχυσης προς Ευπαθείς Ομάδες και Δομές, λαμβάνουν χώρα Δράσεις Υποστήριξης όπως:

 Παροχή Συμβουλευτικής Στήριξης σε Πολιτιστικούς Συλλόγους για άντληση χρηματοδότησης στα πλαίσια της ανάπτυξής τους.

✓ Ενέργειες καθοδήγησης και Business Planning για δημιουργία Δομών Στήριξης.

Παροχή Ψηφιακής Υποστήριξης σε Φορείς όπως Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, Ορφανοτροφεια και Φορείς Τοπικού Ενδιαφέροντος.

Μη τυπική Μάθηση με θεματικές τύπου Coaching για Νεοεισερχόμενους επιχειρηματίες (ιδιωτικές πρωτοβουλίες).

Διανομή Υποστηρικτικού Υλικού (Βιβλία/ Αρθρογραφία) σε εκπαιδευτικές σχολές/ ινστιτούτα επιχειρηματικότητας.

Συγγραφή μελετητικού έργου περί Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, για λογαριασμός Φορέων και Ινστιτούτων.


Παροχή Συμβουλευτικής Υποστήριξης σε επίπεδο Τοπικής Ανάπτυξης (Δήμοι κτλ) για άντληση χρηματοδότησης όσον αφορά σε τομείς Νέων Τεχνολογιών/ Ψηφιακής Αναβάθμισης.

Συμβουλευτική Υποστήριξη και ενισχυτική καθοδήγηση προς Φορείς Δημοσίου για Διαγωνισμούς Δημοσίων Έργων.

Οι εγκαταστάσεις μας
place
place
place
place
place
place
place
place
Ο όμιλος Blackbird Business Consultants Group

σε αριθμούς έως το έτος 2022

quote

Επιχορηγούμενα Προγράμματα

quote
 • 3.000 επιχορηγούμενα επενδυτικά έργα
 • 95,6% επιτυχία (εγκεκριμένες αιτήσεις)
 • €120 εκ Κονδυλίων προς Επιχορήγηση
 • 750 εγκεκριμένες επιχειρήσεις
quote

Διαγωνισμοί Δημοσίων Έργων

quote
 • 4.000 υποβολές Διαγωνισμών Δημοσίου
 • €220 εκ σε Έργα Κρατικών Προμηθειών/ Υπηρεσιών
 • 99% επιτυχία ορθής υποβολής συμμετοχής ΕΣΗΔΗΣ
 • 880 ωφελούμενες επιχειρήσεις
quote

Υπηρεσία Ενημέρωσης dda alert

quote
 • 2.500 Εγγραφές Επιχειρήσεων
 • Πάνω από 1.000 Διαγωνισμοί Δημοσίου Ημερησίως
 • Πάνω από 1.500 Πρωτογενή Αιτήματα Ημερησίως (πρόθεση διαγωνισμών)
 • Πάνω από 5.500 Οργανισμοί Πανελληνίως
 • 100% κάλυψη Πανελλαδική
quote

Επιχειρηματική Καθοδήγηση/ Mentoring

quote
 • 480 Business Plans/ Marketing Plans
 • 220 Οικονομοτεχνικές Μελέτες
 • 20 BPR (Μελέτες Αναδιοργάνωσης)
 • 360 ωφελούμενοι Νέοι Επιχειρηματίες
quote

Ψηφιακή Υπογραφή - IT Business

quote
 • 8.000 Εγκαταστάσεις Ψηφιακής Υπογραφής
 • Εμπειρία & Εξειδίκευση IT Support A+
 • 100% Επιτυχημένες Εγκαταστάσεις Πανελλαδικά
 • Απόκτηση Ψηφιακής Υπογραφής Άμεσα
Πιστοποιημένη Εταιρεία κατά Πρότυπα ISO

Τα πρότυπα Διασφάλισης Ποιότητας [Συστήματα ΕΝ ISO] αφορούν σε όλες τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς, ιδιωτικού και δημόσιου χαρακτήρα, ανεξάρτητα από τον τύπο τους, το μέγεθός τους και τη δραστηριότητα ή τα προϊόντα/υπηρεσίες που παρέχουν.


Η εταιρεία μας στα πλαίσια της ορθούς και υπεύθυνης ανάπτυξης των επιχειρησιακών διεργασιών, έχει λάβει Πιστοποίηση στα ακόλουθα πρότυπα Διασφάλισης Ποιότητας:Οι υπηρεσίες για τις οποίες η εταιρεία μας έχει πιστοποιηθεί κατά ISO καλύπτουν τους παρακάτω τομείς:

 • Οικονομοτεχνικές και Επιχειρησιακές μελέτες.
 • Ένταξη Επιχειρήσεων σε Αναπτυξιακά Προγράμματα.
 • Υπηρεσίες Υποστήριξης - Συμβουλευτικής Επιχειρήσεων.
 • Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας


Με τον τρόπο αυτό, πέραν λοιπών απαιτήσεων, επιβάλεται η ύπαρξη συστήματος μέτρησης της αποδοτικότητας των διεργασιών που υλοποιούνται και θεσπίζονται μετρήσιμοι στόχοι που οδηγούν σε συνεχή βελτίωση.

Πιστοποιήσεις Διεθνών Προτύπων ISO
place
place
place
quote

Καλύπτονται οι απαιτήσεις για τη συνεχή βελτίωση της αποδοτικότητας, της εξυπηρέτησης των Πελατών και τις διαδικασίες Ελέγχου - Υλοποίησης διεργασιών.

quote

iso Certified Company by

0
+
ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ
0
+
PROJECTS
0
+
ΕΤΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ
0
%
ΘΑ ΜΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΑΝ
Είπαν για εμάς
"Σας ευχαριστώ πολύ για την άμεση εξυπηρέτηση."
Φορέας Πιστοποίησης ISO
Υπηρεσία Ενημέρωσης Διαγωνισμών Δημοσίου
"Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήσασταν πολύ εξυπηρετικοί!"
Βιομηχανία Ψυγείων - Παγοποίειο
Απόκτηση Ψηφιακής Υπογραφής
"Ευχαριστώ πολύ. Είσαστε κατατοπιστικότατοι και γρήγοροι."
Πολιτικός Μηχανικός
Ένταξη σε Επιχορηγούμενα Προγράμματα
"Σας ευχαριστώ πολύ για την άμεση Εξυπηρέτηση σας."
Εταιρεία Υπηρεσιών Logistics
Απόκτηση Ψηφιακής Υπογραφής
"Η συνεργασία μας πάει πολύ καλά. Είμαι πολύ ευχαριστημένος."
Ανελκυστήρες, Μεταλλικά Ράφια
Συμμετοχή σε Διαγωνισμό Δημοσίου
"Μόλις παρέλαβα το στικάκι. Σας ευχαριστώ πολύ για την άψογη συνεργασία!"
Παιδικές Χαρές
Συμμετοχή σε Διαγωνισμούς Δημοσίου
"Σας ευχαριστώ για τη συνεχή υποστήριξη και την πάρα πολύ καλή συνεργασία."
Eshop Επίπλων
Ένταξη σε Επιχορηγούμενα Προγράμματα
"Σας ευχαριστούμε για την συνεργασία! Είστε πολύ εξυπηρετικοί, άμεσοι, συνεργάσιμοι."
Υπηρεσία Μεταφορών
Υπηρεσία Ενημέρωσης Διαγωνισμών Δημοσίου
"Σας ευχαριστώ πολύ για την Άψογη Συνεργασία. Με την Νίκη και στον επόμενο Διαγωνισμό!"
Εταιρεία Κλιματισμού
Συμμετοχή σε Διαγωνισμούς Δημοσίου
"Είσασταν όλοι πολύ εξυπηρετικοί. Θα συνεχίσω να σας προτείνω. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα."
Οικονομολόγος - Μελετητής
Απόκτηση Ψηφιακής Υπογραφής
"Χάρηκα πολύ που σας επέλεξα, καθώς μας έχετε βοηθήσει όλους άψογα. Σας ευχαριστώ πολύ για όλα."
Εταιρεία Οργάνωσης Εκθέσεων
Υπηρεσία Ενημέρωσης Διαγωνισμών Δημοσίου
"Είσαστε πολύ οργανωμένο γραφείο. Συγχαρητήρια! Απαντάτε αμέσως, τεκμηριωμένα και αναλυτικά."
Πρατήριο Καυσίμων
Ένταξη σε Επιχορηγούμενα Προγράμματα
"Ολα πήγαν πολύ καλά με την ψηφιακή υπογραφή που αντιμετωπίζαμε πρόβλημα. Είστε πολύ οργανωμένοι."
Water Science - Χημικά Προϊόντα
Απόκτηση Ψηφιακής Υπογραφής
"Ευχαριστώ πολύ για την άψογη συνεργασία μας! Ελπίζω σε παρόμοιες επιτυχημένες μελλοντικές συνεργασίες!"
Υπηρεσίες Φωτογράφισης και Γραφιστικής
Ένταξη σε Επιχορηγούμενα Προγράμματα
"Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι. Μας ενδιαφέρει να συνεργαστούμε και στις υπόλοιπες υπηρεσίες σας με Διαγωνισμούς Δημοσίου, ΕΣΠΑ και ISO."
Εταιρεία Παροχής Υπηρεσιών
Απόκτηση Ψηφιακής Υπογραφής
"Είστε υποδειγματικοί στην εργασία σας, αγαπητοί. Είναι απόλαυση κάποιος να συνεργάζεται μαζί σας !!! Ευχαριστούμε πολύ για την άμεση απόκρισή σας."
Εμπόριο Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων
Συμμετοχή σε Διαγωνισμούς Δημοσίου
"Είσαστε πολύ εξυπηρετικοί και μας βοηθήσατε άμεσα. Σας ευχαριστώ πολύ. Το εκτιμούμε ιδιαιτέρως και σας ευχαριστούμε για την βοήθειά σας. Ευχόμαστε καλές δουλειές."
Μεταφορές - Μετακομίσεις
Ένταξη σε Επιχορηγούμενα Προγράμματα
"Ειστε καταπληκτικοί και τα στελέχη σας ιδιατέρα συνεργατικά και καταπληκτικά. Είμαι πάνω από 40 έτη επαγγελματίας και εχω συναντήσει πολύ σπανια εταιρείες σαν την δική σας."
Εμπόριο Μουσικών Οργάνων
Συμμετοχή σε Διαγωνισμούς Δημοσίου
"Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η ανταπόκρισή σας ήταν αμεσότατη. Ευτυχώς που βρήκαμε την εταιρεία σας, γιατί παλιότερα είχαμε συνεχώς προβλήματα με την ψηφιακή υπογραφή."
Ιατρικά Μηχανήματα - Προϊόντα
Απόκτηση Ψηφιακής Υπογραφής
"Σας ευχαριστούμε θερμά και εσάς και όλη την ομάδα σας για την συνεργασία, την ορθή συμβουλευτική, την επίβλεψη όλης της διαδικασίας με επιμέλεια και τελικά την επίτευξη της επιδότησης."
Λογιστικό Γραφείο
Ένταξη σε Επιχορηγούμενα Προγράμματα
"Με το που επικοινώνησα μαζί σας, μεταξύ πολλών, αποφάσισα ότι θα το προχωρήσουμε ανεξαρτήτως κόστους γιατί είστε ταχύτατοι και ευγενέστατοι. Με καθησυχάσατε ότι θα έχω άμεσα την Ψηφιακή μου. Είστε πολύ τυπικοί στη δουλειά σας!"
Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα
Απόκτηση Ψηφιακής Υπογραφής
"Είστε πολύ καλοί και ευγενικοί. Λύθηκαν όλες οι απορίες μας και είστε ιδιαίτερα ευγενικοί. Ενθουσιαστήκαμε και σας προτιμάμε σε ό,τι και να κάνετε άλλο. Είμασταν πάρα πολύ ικανοποιημένοι και σας ευχαριστούμε πολύ. Έχουμε μείνει πολύ ευχαριστημένοι."
Καύσιμα - Λιπαντικά
Απόκτηση Ψηφιακής Υπογραφής