Κρατικές Προμήθειες

Η εταιρεία μας, λειτουργώντας ως πρότυπο γραφείο στήριξης επιχειρήσεων, αναλαμβάνει πλήρως την ικανοποίηση των πραγματικών αναγκών κάθε επιχείρησης με την οποία αναπτύσσει συνεργασία. Επιδίωξη μας είναι η εξατομικευμένη προσέγγιση, παρέχοντας ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο λύσεων.


Διαθέτοντας την απαραίτητη εμπειρία, την τεχνογνωσία, καθώς και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, παρέχεται πλήρης υποστήριξη σε Διαγωνισμούς Κρατικών Προμηθειών [Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί, Πρόχειροι, Μικροπρομήθειες, iSupplies, cosmoONE]. 


Ο μεγάλος αριθμός των Διαγωνισμών Δημοσίου που έχουν υποβληθεί από μέρους μας αποτελεί εγγύηση και εξασφάλιση για την ομαλή και άμεση εξυπηρέτηση.

Τμήμα Υποβολών Διαγωνισμών Δημοσίου

Το τμήμα Υποστήριξης Διαγωνισμών Δημοσίου παρέχει όλη τη Συμβουλευτική Υποστήριξη για την ορθή συμμετοχή των Επιχειρήσεων σε Διαγωνισμούς Δημοσίου, Έγχαρτους και Ηλεκτρονικούς [μέσω της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας του Υπουργείου (ΕΣΗΔΗΣ)]. Αναλαμβάνεται πλήρως η απαιτούμενη διαδικασία ώστε να συμμετάσχει επιτυχώς μια επιχείρηση σε ένα Διαγωνισμό Δημοσίου.

Η εξειδικευμένη υποστήριξη στον εκάστοτε Διαγωνισμό και η προσεκτική προσέγγιση από το έμπειρο προσωπικό, εξαλείφουν τις όποιες πιθανότητες σφάλματος και διασφαλίζουν την ομαλή έκβαση των αποτελεσμάτων. 


Με συνεχη υποστήριξη καθόλη τη διάρκεια συνεργασίας, τόσο κατά την αίτηση συμμετοχής, όσο και κατά τη διαδικασία μειοδοσίας, διασφαλίζεται η ολοκληρωμένη και ξεκάθαρη εξυπηρέτηση μιας ενδιαφερόμενης εταιρείας για τη Συμμετοχή σε Διαγωνισμούς Δημοσίου/ Κρατικών Προμηθειών.

quote

Πλήρης Συμβουλευτική Υποστήριξη σε Διαγωνισμούς Δημοσίων Έργων. Αναλαμβάνεται όλη η διαδικασία συμμετοχής μιας Επιχείρησης.

quote
Τμήμα Ενημέρωσης Διαγωνισμών Δημοσίου

Tο τμήμα Ενημέρωσης Διαγωνισμών Δημοσίου μέσα από την Πλατφόρμα alert dda παρέχει τη δυνατότητα καθηµερινής λήψης email για Νέους Διαγωνισµούς Δηµοσίου, Προκηρύξεις Έργων και Κρατικών Προµηθειών. 


Η Υπηρεσία dda καλύπτει την καθημερινή ενημέρωση Προκηρύξεων στοχεύοντας στην εύρεση νέων επιχειρηματικών ευκαιριών.


Συμπληρωματικά, παρέχεται καθημερινή πληροφόρηση και για Νέα Προγράμματα Επιχορηγήσεων.

"Η εμπειρία και η εξειδίκευση μας επιτρέπει να παρέχουμε άμεσα Απλοποιημένες Διαδικασίες, Αξιόπιστα και Υπεύθυνα."

newsfeed

BLOG ΕΣΠΑ

ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΜΕ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Αναπτυξιακός: Διπλασιάζεται στα 300 εκατ. ευρώ η ενίσχυση για 256 επενδυτικά σχέδια

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Νέα εξοικονομώ για αντλίες θερμότητας, ψυγεία και φούρνους

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Έναρξη υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ – Αλλάζω συσκευή για τις επιχειρήσεις»

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ο νέος Κανονισμός de minimis από 1.1.2024 - Στα 300.000 ευρώ η ενίσχυση

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
newsfeed

BLOG ΕΣΠΑ

ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΜΕ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Αναπτυξιακός: Διπλασιάζεται στα 300 εκατ. ευρώ η ενίσχυση για 256 επενδυτικά σχέδια

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Νέα εξοικονομώ για αντλίες θερμότητας, ψυγεία και φούρνους

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Έναρξη υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ – Αλλάζω συσκευή για τις επιχειρήσεις»

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ο νέος Κανονισμός de minimis από 1.1.2024 - Στα 300.000 ευρώ η ενίσχυση

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ