Κρατικές Προμήθειες

Η εταιρεία μας, λειτουργώντας ως πρότυπο γραφείο στήριξης επιχειρήσεων, αναλαμβάνει πλήρως την ικανοποίηση των πραγματικών αναγκών κάθε επιχείρησης με την οποία αναπτύσσει συνεργασία. Επιδίωξη μας είναι η εξατομικευμένη προσέγγιση, παρέχοντας ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο λύσεων.


Διαθέτοντας την απαραίτητη εμπειρία, την τεχνογνωσία, καθώς και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, παρέχεται πλήρης υποστήριξη σε Διαγωνισμούς Κρατικών Προμηθειών [Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί, Πρόχειροι, Μικροπρομήθειες, iSupplies, cosmoONE]. 


Ο μεγάλος αριθμός των Διαγωνισμών Δημοσίου που έχουν υποβληθεί από μέρους μας αποτελεί εγγύηση και εξασφάλιση για την ομαλή και άμεση εξυπηρέτηση.

Τμήμα Υποβολών Διαγωνισμών Δημοσίου

Το τμήμα Υποστήριξης Διαγωνισμών Δημοσίου παρέχει όλη τη Συμβουλευτική Υποστήριξη για την ορθή συμμετοχή των Επιχειρήσεων σε Διαγωνισμούς Δημοσίου, Έγχαρτους και Ηλεκτρονικούς [μέσω της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας του Υπουργείου (ΕΣΗΔΗΣ)]. Αναλαμβάνεται πλήρως η απαιτούμενη διαδικασία ώστε να συμμετάσχει επιτυχώς μια επιχείρηση σε ένα Διαγωνισμό Δημοσίου.

Η εξειδικευμένη υποστήριξη στον εκάστοτε Διαγωνισμό και η προσεκτική προσέγγιση από το έμπειρο προσωπικό, εξαλείφουν τις όποιες πιθανότητες σφάλματος και διασφαλίζουν την ομαλή έκβαση των αποτελεσμάτων. 


Με συνεχη υποστήριξη καθόλη τη διάρκεια συνεργασίας, τόσο κατά την αίτηση συμμετοχής, όσο και κατά τη διαδικασία μειοδοσίας, διασφαλίζεται η ολοκληρωμένη και ξεκάθαρη εξυπηρέτηση μιας ενδιαφερόμενης εταιρείας για τη Συμμετοχή σε Διαγωνισμούς Δημοσίου/ Κρατικών Προμηθειών.

quote

Πλήρης Συμβουλευτική Υποστήριξη σε Διαγωνισμούς Δημοσίων Έργων. Αναλαμβάνεται όλη η διαδικασία συμμετοχής μιας Επιχείρησης.

quote
Τμήμα Ενημέρωσης Διαγωνισμών Δημοσίου

Tο τμήμα Ενημέρωσης Διαγωνισμών Δημοσίου μέσα από την Πλατφόρμα alert dda παρέχει τη δυνατότητα καθηµερινής λήψης email για Νέους Διαγωνισµούς Δηµοσίου, Προκηρύξεις Έργων και Κρατικών Προµηθειών. 


Η Υπηρεσία dda καλύπτει την καθημερινή ενημέρωση Προκηρύξεων στοχεύοντας στην εύρεση νέων επιχειρηματικών ευκαιριών.


Συμπληρωματικά, παρέχεται καθημερινή πληροφόρηση και για Νέα Προγράμματα Επιχορηγήσεων.

"Η εμπειρία και η εξειδίκευση μας επιτρέπει να παρέχουμε άμεσα Απλοποιημένες Διαδικασίες, Αξιόπιστα και Υπεύθυνα."

newsfeed

BLOG ΕΣΠΑ

ΕΣΠΑ 2021 - 2027: 21 νέα προγράμματα συνολικού προϋπολογισμού 26,2 δισ. ευρώ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Έως τις 29 Δεκεμβρίου οι αιτήσεις στα καθεστώτα «Μεταποίηση – Εφοδιαστική αλυσίδα» και «Ενισχύσεις Τουριστικών Επενδύσεων» του Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων για ΜΜΕ του Προγράμματος «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση»

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Αναπτυξιακός: Εκτός ενισχύσεων 450 τουριστικές επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ανακοινώνονται οι πρώτες Εγκρίσεις Χρηματοδότησης για το Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα» (ΕΣΠΑ 2021-2027)

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
newsfeed

BLOG ΕΣΠΑ

ΕΣΠΑ 2021 - 2027: 21 νέα προγράμματα συνολικού προϋπολογισμού 26,2 δισ. ευρώ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Έως τις 29 Δεκεμβρίου οι αιτήσεις στα καθεστώτα «Μεταποίηση – Εφοδιαστική αλυσίδα» και «Ενισχύσεις Τουριστικών Επενδύσεων» του Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων για ΜΜΕ του Προγράμματος «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση»

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Αναπτυξιακός: Εκτός ενισχύσεων 450 τουριστικές επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ανακοινώνονται οι πρώτες Εγκρίσεις Χρηματοδότησης για το Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα» (ΕΣΠΑ 2021-2027)

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ