Επενδυτικά Κονδύλια

Ως πρότυπο κέντρο συμβουλευτικών υπηρεσιών, η εταιρεία μας ειδικεύεται στην εκπόνηση μελετών, με στόχο την υπαγωγή επιχειρήσεων σε Επιχορηγούµενα Προγράµµατα για χρηµατοδότηση από Εθνικούς και Κοινοτικούς Πόρους [ΕΣΠΑ, ΕΠΑΝΕΚ 2014-2020, Ανταγωνιστικότητα 2021-2027, Ταμείο Ανάκαμψης, Ελλάδα 2.0, Αναπτυξιακός Νόμος].


Παρέχεται ολοκληρωμένη υποστήριξη προς επιχειρήσεις και φορείς που επιδιώκουν να ενταχθούν επιτυχώς στις ευνοϊκές ρυθμίσεις και διατάξεις των ευρωπαϊκών επιδοτούμενων Προγραμμάτων.

-Το τμήμα Επιχορηγούμενων Προγραμμάτων παρέχει υποστήριξη προς τις Μικρές/ Πολύ Μικρές/ Μεσαίες Επιχειρήσεις καθώς και σε Υπό Σύσταση Εταιρείες για την ένταξή τους σε Επιχορηγούμενα Προγράμματα. 


-Το τμήμα Αναπτυξιακού Νόμου & Μεγάλων Επενδύσεων παρέχει υποστήριξη σε Μεσαίες/ Μεγάλες Εταιρείες και Ομίλους για την ένταξή τους στο πλαίσιο Στρατηγικών (Μεγάλων) Επενδύσεων.


-Το τμήμα Δημοσίων Μελετών παρέχει υποστήριξη σε Επενδυτικά Προγράμματα Δημοσίων Φορέων, Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου.


Διασφαλίζουμε την ομαλή ένταξη σε επιχορηγούμενα προγράμματα, καθώς και την σωστή εκταμίευση των επιχορηγήσεων. Η ολοκληρωμένη υποστήριξη μετά την εκάστοτε έγκριση επιτρέπει την ορθή άντληση των χρηματοδοτούμενων πόρων, ομαλά, εντός χρονοδιαγράμματος.

quote

Η πολύπλευρη εμπειρία των στελεχών και η προσεγμένη εξατομικευμένη προσέγγιση κάθε επένδυσης οδηγεί στην μεγιστοποίηση των πιθανοτήτων για έγκριση σε επιχορηγούμενα προγράμματα.

quote

Η εταιρεία μας διασφαλίζει την πλήρη καθοδήγηση προς Επιχειρήσεις και Φορείς, με Έγκυρη και Υπεύθυνη ενημέρωση από ειδικούς συμβούλους. Παρέχονται Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες ένταξης επενδυτικών έργων, Διαχείρισης Έργου, έως και την πλήρη εκταµίευση της επιχορήγησης.


Η συμβουλευτική δεν περιορίζεται μόνο σε απλές υπηρεσίες μελετών, αλλά προπάντων υπάρχει ένα επιπρόσθετο όφελος με ουσιαστική στήριξη προς τον εκάστοτε επιχειρηματία, με διάρκεια, και με μια ολοκληρωμένη βάση για την προετοιμασία στο μέλλον.

Η τεχνογνωσία σε συνδυασμό με την υψηλή εξειδίκευση αποτελούν την εγγύηση για την ποιότητα των υπηρεσιών μας

newsfeed

BLOG ΕΣΠΑ

Ανακοίνωση Προκήρυξης του 5ου Καθεστώτος «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση» του Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ηλεκτρονική τιμολόγηση δημοσίων συμβάσεων - Διαβούλευση έργων: Ένταξη Δημόσιων Φορέων και παρόχων υπηρεσιών τιμολόγησης στο δίκτυο τιμολόγησης

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΕΣΠΑ: Πρώτη η Ελλάδα στην απορρόφηση του ΕΣΠΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

330 αιτήσεις επενδυτικών σχεδίων στο Καθεστώς Αγροδιατροφής του Αναπτυξιακού Νόμου

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ελλάδα 2.0: Επενδυτικά σχέδια ύψους 10,53 δις υποβλήθηκαν το 2022 [Δάνεια Ταμείου Ανάκαμψης]

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
newsfeed

BLOG ΕΣΠΑ

Ανακοίνωση Προκήρυξης του 5ου Καθεστώτος «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση» του Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ηλεκτρονική τιμολόγηση δημοσίων συμβάσεων - Διαβούλευση έργων: Ένταξη Δημόσιων Φορέων και παρόχων υπηρεσιών τιμολόγησης στο δίκτυο τιμολόγησης

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΕΣΠΑ: Πρώτη η Ελλάδα στην απορρόφηση του ΕΣΠΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

330 αιτήσεις επενδυτικών σχεδίων στο Καθεστώς Αγροδιατροφής του Αναπτυξιακού Νόμου

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ελλάδα 2.0: Επενδυτικά σχέδια ύψους 10,53 δις υποβλήθηκαν το 2022 [Δάνεια Ταμείου Ανάκαμψης]

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ