Εκδήλωση ενδιαφέροντος για Ανάπτυξη Συνεργασίας

Η εταιρεία μας στοχεύει στην διαρκή εξέλιξη και βελτίωση όλων με στόχο την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών, σε όλο το φάσμα της Συμβουλευτικής Επιχειρήσεων. 

Στόχος μας είναι η συνεχής Ανάπτυξη των Επιχειρήσεων με στόχο τη μετάβαση σε ένα αναβαθμισμένο επίπεδο. Αποστολή μας είναι η παροχή ποιοτικών & εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών μέσα από ευέλικτα και συνάμα αυτοματοποιημένα μέσα, καλλιεργώντας τη δημιουργική επιχειρηματική σκέψη.

Σε περίπτωση που σας ενδιαφέρει η ένταξή σας στο Μητρώο Συνεργατών στον Όμιλο Blackbird, παρακαλώ όπως συμπληρώσετε την ακόλουθη Φόρμα Εγγραφής.

Με τον τρόπο αυτό θα ενταχθείτε ως δυνητικοί Συνεργάτες/ Προμηθευτές σε επιχειρηματικά αντικείμενα συναφή με τον τομέα που εξειδικεύστε.

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Ανάπτυξη Συνεργασίας [Τομέας Οικονομολόγου - Μελετητή]
Ανάπτυξη Συνεργασίας [Τομέας Λογιστικής Υποστήριξης]
Ανάπτυξη Συνεργασίας [Τομέας Μηχανικού]
Ανάπτυξη Συνεργασίας [Τομέας Πληροφορικής]
Ανάπτυξη Συνεργασίας [Τομέας Πιστοποίησης ISO]
Ανάπτυξη Συνεργασίας [Τομέας Νομικής]
[ΑΜΦΙΔΡΟΜΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ] Αποστολή Σύστασης Ενδιαφερόμενων Πελατών προς την Εταιρεία μας

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να αποστέλλετε συστάσεις προς την εταιρεία μας, παρακαλώ σημειώστε τα Πεδία στα οποία σας ενδιαφέρει να σας εξυπηρετήσουμε.

Σημειώστε τυχόν σχόλια ή παρατηρήσεις.

Αποστέλλοντας τα Στοιχεία Επικοινωνίας σας, καθώς και τους Τομείς στους οποίους εξειδικεύεστε, θα είναι δυνατή η ένταξή σας στο Μητρώο Προμηθευτών για τις Περιοχές που Εξυπηρετείτε (Δημοτικό Διαμέρισμα/ Δήμος).

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Τα υποβληθέντα στοιχεία προστατεύονται από την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Τα στοιχεία που συλλέγονται, τηρούνται με όρους εχεμύθειας από το αρμόδιο τμήμα της Εταιρείας.

Παραμένουν για διάστημα 14 μηνών και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά προς διευκόλυνση της διαδικασίας εύρεσης και αξιολόγησης συνεργατών.

* Η συμπλήρωση της φόρμας “Εκδήλωση ενδιαφέροντος” δεν αποτελεί δεσμευτικό έγγραφο. Μπορεί να αιτηθεί κανείς οποιαδήποτε στιγμή τη διαγραφή των στοιχείων, αποστέλλοντας e-mail στο info@brd.gr με τίτλο “Διαγραφή Στοιχείων”.

Εγγραφή στο Μητρώο Συνεργατών του Ομίλου Blackbird