Εργαστείτε στον Όμιλο Blackbird

Οι άνθρωποί μας είναι η κινητήριος δύναμή μας και για το λόγο αυτό η πολιτική προσλήψεων του Ομίλου Blackbird βασίζεται σε αρχές και αξίες όπως το ήθος, η ακεραιότητα, η ειλικρίνεια και ο αμοιβαίος σεβασμός.

Με τον τρόπο αυτό επιδιώκεται η βελτίωση όλων των εμπλεκόμενων μερών μέσα από ένα ασφαλές, προσαρμόσιμο και ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον.

Επιδιώκουμε την διαρκή εξέλιξη, τη δημιουργικότητα και τη διαφορετικότητα όπου η καινοτομία και η αποδοτικότητα ανταμείβονται.

Αναζητούμε συνεχώς ταλαντούχους και ενθουσιώδεις ανθρώπους που έχουν κίνητρο να ξεπεράσουν τις προσδοκίες των πελατών μας

Τι παρέχεται από την εταιρεία μας:

  • Άριστο Εργασιακό Περιβάλλον
  • Ακεραιότητα
  • Αποτελεσματικότητα
  • Διακρής Βελτίωση & Εξέλιξη
  • Σταθερό Περιβάλλον
Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Για την εκδήλωση ενδιαφέροντος Απασχόλησης στον Όμιλο Blackbird, συμπληρώστε την ακόλουθη Φόρμα Εγγραφής.

Με τον τρόπο αυτό θα ενταχθείτε ως δυνητικοί ενδιαφερόμενοι για απασχόληση σε συναφή αντικείμενα στα οποία εξειδικεύστε.

Τομέας Εξειδίκευσης

Σημειώστε τυχόν σχόλια ή παρατηρήσεις.

Τα υποβληθέντα στοιχεία βιογραφικού προστατεύονται από την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Τα στοιχεία που συλλέγονται, τηρούνται με όρους εχεμύθειας από το αρμόδιο τμήμα της Εταιρείας.  Τα δεδομένα παραμένουν για διάστημα 14 μηνών και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά προς διευκόλυνση της διαδικασίας εύρεσης και αξιολόγησης προσωπικού για τη στελέχωση.

* Η συμπλήρωση της φόρμας “Εκδήλωση ενδιαφέροντος για εργασία” δεν αποτελεί δεσμευτικό έγγραφο. Μπορεί να αιτηθεί κανείς οποιαδήποτε στιγμή τη διαγραφή των στοιχείων, αποστέλλοντας e-mail στο info@brd.gr με τίτλο “Διαγραφή Στοιχείων”.

Ο όμιλος Blackbird

Ο όμιλος Blackbird εξελίσσει την Επιχειρηματικότητα με στόχο τη βελτίωση και την εξέλιξη μέσα από επιχειρηματικές ευκαιρίες. Ως μια πρότυπη συμβουλευτική εταιρεία, χρησιμοποιούμε καινοτόμα τεχνολογικά συστήματα, αυτοματοποιήσεις και ψηφιακές τεχνολογίες για τη επίλυση ζητημάτων κάνοντας τη διαφορά.

Στην προσπάθεια για διαρκή βελτίωση, κατατασσόμαστε σταθερά μεταξύ των εταιρειών με τη μεγαλύτερη ικανοποίηση πελατών και υψηλής αποτελεσματικότητας. Τα αιτήματα (requests) υπερβαίνουν τις 20.000 περιπτώσεις ενώ οι μοναδικοί πελάτες αγγίζουν τους 5.000 σε Πανελλαδικό Επίπεδο, και όχι μόνο. 

Η επιτυχία μας βασίζεται στους ανθρώπους μας και στην υψηλή ποιότητα επιχειρηματικών συμβουλών που παρέχουμε σε επιχειρήσεις πο\ου δραστηριοποιούνται στην Ελληνική Αγορά. Τα κεντρικά γραφεία βρίσκονται στην Κηφισίας 148, Μαρούσι Αττικής καθώς και στην Μάχης Κρήτης 3, Ηράκλειο Κρήτης.

Ένταξη στην Ομάδα του Ομίλου Blackbird