Επιχειρηματική Καθοδήγηση

Η Συµβουλευτική Υποστήριξη με τη μορφή Επιχειρηµατικής Καθοδήγησης (Business Consulting) συνιστά ένα σημαντικό εργαλείο βελτίωσης των Επιχειρήσεων. 


Μέσω εξειδικευμένων συμβουλών σε καίριους τομείς όπως Οργάνωση, Πωλήσεις, Οικονομικό Έλεγχο, κά, μια επιχείρηση μπορεί να δημιουργήσει τις συνθήκες για συνεχή εξέλιξη και βελτίωση.


Αναλαμβάνεται η υποστήριξη και η καθοδήγηση Επιχειρήσεων τόσο πριν την έναρξη (Υπό Σύσταση Εταιρείες), όσο και μετά την έναρξη λειτουργείας (Νεοσύστατες/ Υφιστάμενες Εταιρείες).

Τµήµα Συµβουλευτικής Υποστήριξης

Το τµήµα Συµβουλευτικής Υποστήριξης παρέχει επιχειρηµατική καθοδήγηση (mentoring) ώστε μια επιχείρηση να αναδειχθεί μέσα από ωφέλιμες σχέσεις καθοδήγησης και να επηρεαστεί θετικά από καταρτισμένο προσωπικό. 


Με απλά βήματα, μια επιχείρηση μπορεί να ανακάμψει και να ανελιχθεί στο νέο περιβάλλον χάριν της σωστής καθοδήγησης από συμβούλους/ μέντορες.


Επιπρόσθετα το τμήμα Marketing παρέχει στοχευμένες λύσεις σε επιχειρήσεις για να αυξήσουν την κερδοφορία και να διασφαλίσουν τη βιωσιµότητά τους, όπου μια επιχείρηση μπορεί να εξελιχθεί μέσα στο ανταγωνιστικό περιβάλλον. 

quote

Στόχος είναι η εύρυθμη λειτουργία, η ενίσχυση της κερδοφορίας και η βιώσιµη ανάπτυξη των επιχειρήσεων.

quote
Τμήμα Ποιοτικού Ελέγχου - ISO

Το τμήμα Ποιοτικού Ελέγχου αναλαμβάνει την καθοδήγηση και την οργάνωση μιας επιχείρησης μέσω εξειδικευμένων συμβούλων για την Εγκατάσταση και Πιστοποίηση Συστημάτων Διαχείρισης (ISO), συστημάτων Ασφάλειας Τροφίμων (HACCP) κτλ. 


Οι υπηρεσίες αφορούν σε Πιστοποιήσεις προς όλους τους κλάδους των επιχειρήσεων (παραγωγή, τυποποίηση, μεταποίηση, υπηρεσίες κτλ). Το επιστημονικό προσωπικό αναλαμβάνει την Υπεύθυνη Εγκατάσταση και την Παρακολούθηση για Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας όπως ISO 22000, HACCP, ISO 9001:2008 και ISO 14000, EMAS κτλ.

quote

Απόκτηση προτύπων (ISO) για ουσιαστική βελτίωση των διαδικασιών στις επιχειρήσεις.

quote

Πιστοποίηση Προτύπων ISO

https://brd.gr/services/pistopoiisi-protypon-iso

Συμβουλευτική Καθοδήγηση Επιχειρήσεων

https://brd.gr/services/epikheirimatiki-kathodighisi

"Παρέχονται ολοκληρωμένες λύσεις σε Επιχειρήσεις, αναλαμβάνοντας υπεύθυνα την παροχή Υπηρεσιών Επιχειρηματικής Ανάπτυξης σε καίριους τομείς."

newsfeed

BLOG ΕΣΠΑ

Ανακοίνωση Προκήρυξης του 5ου Καθεστώτος «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση» του Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ηλεκτρονική τιμολόγηση δημοσίων συμβάσεων - Διαβούλευση έργων: Ένταξη Δημόσιων Φορέων και παρόχων υπηρεσιών τιμολόγησης στο δίκτυο τιμολόγησης

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΕΣΠΑ: Πρώτη η Ελλάδα στην απορρόφηση του ΕΣΠΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

330 αιτήσεις επενδυτικών σχεδίων στο Καθεστώς Αγροδιατροφής του Αναπτυξιακού Νόμου

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ελλάδα 2.0: Επενδυτικά σχέδια ύψους 10,53 δις υποβλήθηκαν το 2022 [Δάνεια Ταμείου Ανάκαμψης]

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
newsfeed

BLOG ΕΣΠΑ

Ανακοίνωση Προκήρυξης του 5ου Καθεστώτος «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση» του Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ηλεκτρονική τιμολόγηση δημοσίων συμβάσεων - Διαβούλευση έργων: Ένταξη Δημόσιων Φορέων και παρόχων υπηρεσιών τιμολόγησης στο δίκτυο τιμολόγησης

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΕΣΠΑ: Πρώτη η Ελλάδα στην απορρόφηση του ΕΣΠΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

330 αιτήσεις επενδυτικών σχεδίων στο Καθεστώς Αγροδιατροφής του Αναπτυξιακού Νόμου

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ελλάδα 2.0: Επενδυτικά σχέδια ύψους 10,53 δις υποβλήθηκαν το 2022 [Δάνεια Ταμείου Ανάκαμψης]

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ