Υπηρεσία Ενημέρωσης Διαγωνισμών Δημοσίου

Αποκτήστε πλήρη πρόσβαση σε όλους τους Διαγωνισμούς Δημοσίων Έργων. Επωφεληθείτε και πάρτε το προβάδισμα μέσω της πλατφόρμας DDA.

 • Λαμβάνετε καθημερινά ειδοποιήσεις (email alert) για όλους τους νέους Δημόσιους Διαγωνισμούς και τις Κρατικές Προμήθειες που σας ενδιαφέρουν.
 • Με ξεκάθαρη αποτύπωση, χωρίς καμμιά απώλεια, σας αποστέλλονται οι Διαγωνισμοί του Επιχειρηματικού σας Αντικειμένου. Όλη η πληροφόρηση σε ένα μόνο ημερήσιο απλό email alert.
 • Οι Διαγωνισμοί αποστέλλονται ταξινομημένοι ως προς τη βαρύτητα που σας ενδιαφέρει, ξεκινώντας από τον πιο σημαντικό, αποφεύγοντας έτσι την περιττή πληροφόρηση.

Καθώς το κάθε προφίλ φτιάχνεται καθ' υπόδειξη του πελάτη και βάσει των δικών του αναγκών αναζήτησης, παρέχεται ευελιξία άμεσης τροποποίησης Προφίλ (εισαγωγή σε Νέες Λέξεις Κλειδιά & Επιχειρηματικά Αντικείμενα).

 • > 1.000 πηγές ενημέρωσης
 • > 6.000 Φορείς Ελληνικού Δημοσίου
 • > 2.500 Διαγωνισμοί/ Διακηρύξεις Ημερησίως
Πλήρης Πρόσβαση σε Διαγωνισμούς:

Η υπηρεσία άμεσης ενημέρωσης alert dda συνιστά την αξιόπιστη, έγκυρη και έγκαιρη πλατφόρμα η οποία καλύπτει όλες τις δημοσιεύσεις από τους φορείς και τις αναθέτουσες αρχές του Ελληνικού Δημοσίου.

 • Κάθε πρωί λαμβάνετε ένα Απλό & Ξεκάθαρο email με όλους τους νέους ενεργούς διαγωνισμούς που δημοσιεύτηκαν την προηγούμενη ημέρα.
 • Οι Διαγωνισμοί σας ταξινομούνται βάσει συνάφειας (σημαντικότητας) ως προς το αντικείμενό σας. Μας υποδεικνύετε τις λέξεις - κλειδιά που σας ενδιαφέρουν.
 • Καλύπτονται όλες οι γεωγραφικές περιοχές της Ελλάδος (με δυνατότητα επιλογής ανά Περιφέρεια), και όλοι οι φορείς του Ελληνικού Δημοσίου.


Δεν υπάρχει καμία άλλη επιπρόσθετη χρέωση σε περιπτώσεις όπως:

> Επιπλέον καθημερινή ειδοποίηση (email alert) για Πρωτογενή Αιτήματα.

> Εισαγωγή Νέων Αντικειμένων / Κλάδων σε ένα Υφιστάμενο Προφίλ.

> Προσθήκες σε Λέξεις Κλειδιά/ CPV/ επιλεγμένες Περιφέρειες κά.

Εξατομίκευση αποκλειστικά στις ανάγκες σας
place
place
place
place
place
place
place
place
place
place
place
place
place
place
place

Κάλυψη όλων των φορέων του Ελληνικού Δημοσίου

Δοκιμαστική Περίοδος [TRIAL PERIOD]

Μέσα από τη δυνατότητα που δίνεται για δοκιμαστική περίοδο, μια επιχείρηση μπορεί να διαπιστώσει και να ελέγξει όλες τις Προκηρύξεις που αφορούν στο επιχειρηματικό της αντικείμενο, για επιλεγμένα είδη προϊόντων/ υπηρεσιών και για συγκεκριμένες περιοχές.

Χρησιμοποιήστε όσο το δυνατόν περισσότερες λέξεις - κλειδιά για να ορίσετε τα Προϊόντα/Υπηρεσίες που σας ενδιαφέρουν για Δημόσιους Διαγωνισμούς.

 • Άμεση Ενημέρωση για όλους τους Δημόσιους Διαγωνισμούς που σας ενδιαφέρουν
 • Συνοπτική Εικόνα στο email με δυνατότητα για αναλυτικές λεπτομέρειες του κάθε Διαγωνισμού
 • Πλήρης κάλυψη κάθε επιχειρηματικού αντικειμένου, χωρίς απώλειες ή ελλείψεις
 • Συμπεριλαμβάνονται ΟΛΟΙ οι φορείς του Ελληνικού Δημοσίου (100% κάλυψη)

Εγγραφή στην Υπηρεσία [Δοκιμαστική Περίοδος]

http://dda.gr/el/dokimi

Ενδεικτικές Κατηγορίες Διαγωνισμών - Πελατολόγιο

http://dda.gr/el/pelatologio