*του Νικόλαου Κοτσυφού, δημοσιευμένου στο Fortune Greece


Εν αναμονή βρίσκεται μεγάλος αριθμός υποψήφιων επενδυτών για το πρόγραμμα «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Επιχειρήσεων», συνολικού ύψους 150 εκ ευρώ, το οποίο συγκαταλέγεται στον Προγραμματισμό των επικείμενων Προσκλήσεων του Υπουργείου για την Προγραμματική Περίοδο ΕΣΠΑ 2021-2027.


Το εν λόγω πρόγραμμα ενισχύει επενδυτικά σχέδια έως 400.000€, με το ποσοστό επιδότησης να κυμαίνεται στο 50% επί της καθαρής αξίας των επιλέξιμων δαπανών.


Δικαιούχοι είναι επενδυτές που σκοπεύουν να προχωρήσουν σε ίδρυση νέας τουριστικής επιχείρησης όπως: Ξενοδοχείο (κατ’ ελάχιστον 3 αστέρων), Ενοικιαζόμενα Διαμερίσματα/ Δωμάτια (κατ’ ελάχιστον 4 κλειδιών και 12 κλινών), τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες (3 κατοικίες και άνω), Camping, Ξενώνες νεότητας κτλ. Στο εν λόγω πρόγραμμα εντάσσονται Τουριστικά Γραφεία, Τουριστικά Πρακτορεία, Ενοικίαση Αυτοκινήτων (rent a car), Εναλλακτικές μορφές τουρισμού όπως αθλητικός/ θαλάσσιος τουρισμός κα.


Στις επιχορηγούμενες δαπάνες συγκαταλέγονται όλες σχεδόν οι αναγκαίες δαπάνες παγίων, εξοπλισμού και υπηρεσιών:

 • Κτηριακές Εγκαταστάσεις & διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου
 • Μηχανήματα, Έπιπλα, Εγκαταστάσεις,
 • Ξενοδοχειακός και Λοιπός Εξοπλισμός,
 • Δαπάνες Εξοικονόμησης Ενέργειας,
 • Πιστοποίηση συστημάτων,
 • Προβολή/Προώθηση, Συμμετοχή σε Εκθέσεις,
 • Υπηρεσίες Σχεδιασμού και Branding,
 • Λογισμικό – Ιστοσελίδα.

Επίσης περιλαμβάνονται οι Δαπάνες Μηχανικού, Παρακολούθησης Επενδυτικού Σχεδίου καθώς και οι Έμμεσες Δαπάνες, οι οποίες ουσιαστικά αποτελούν ένα πρόσθετο χρηματικό bonus 7% επί του συνολικού προϋπολογισμού επένδυσης.


Οι αιτήσεις θα αξιολογούνται με σειράς προτεραιότητας, με μια αίτηση ανά ΑΦΜ και για μια Περιφέρεια. Είναι κρίσιμο ένας υποψήφιος επενδυτής να είναι σωστά προετοιμασμένος και να έχει λάβει δράση εκ των προτέρων. Για το λόγο αυτό επισημαίνονται ορισμένα σημεία προσοχής, ώστε να είναι κανείς κατάλληλα προετοιμασμένος για την υποβολή αίτησης μόλις δημοσιευθεί η σχετική προκήρυξη, σύμφωνα με το Κέντρο Επενδύσεων.


Σημαντικές Ενέργειες στις οποίες μπορεί να προβεί ένας ενδιαφερόμενος επενδυτής άμεσα:

 • Έκδοση χρήση γης από αρμόδια υπηρεσία πολεοδομίας. Θα ζητηθεί ως απαραίτητο δικαιολογητικό, ενώ παράλληλα διασφαλίζει ότι όντως μπορεί να λάβει χώρα η συγκεκριμένη επιχειρηματική δραστηριότητα στον συγκεκριμένο χώρο.
 • Ύπαρξη Χρηματικών Κεφαλαίων σε προσωπικούς τραπεζικούς λογαριασμούς του επενδυτή. Με τον τρόπο αυτό αποδεικνύεται η ιδία συμμετοχή, η οποία συνήθως πρέπει να κυμαίνεται κατ’ ελάχιστον στο 25% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου.
 • Ύπαρξη ακινήτου για τον καθορισμό του χώρου υλοποίησης της επένδυσης. Ενδέχεται να ζητηθούν στοιχεία ιδιοκτησιακού καθεστώτος του ακινήτου κατά την υποβολή της αίτησης.

Ενέργειες που διασφαλίζουν την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη διεκπεραίωση:

 • Προετοιμασία με λογιστή για το είδος της επιχείρησης που θα ιδρυθεί (κατόπιν εγκρίσεως).
 • Προετοιμασία με μηχανικό για τα βασικά αρχιτεκτονικά σχέδια. Ενδέχεται να βοηθήσει βαθμολογικά η ύπαρξη αδειών, προεγκρίσεων.
 • Πλήρης καταγραφή όλων των αναγκαίων δαπανών, με αναλυτικό προϋπολογισμό κόστους του επενδυτικού σχεδίου.
 • Επαφές με τραπεζικά ιδρύματα για τη δυνατότητα δανειοδότησης (πρόθεση έκδοσης δανείου).

Τέλος, συνίσταται να λάβουν υπόψη τους οι υποψήφιοι επενδυτές το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης μιας επιχορηγούμενης επένδυσης, το οποίο συνήθως κυμαίνεται στα 2 έτη. Μέσα στο διάστημα αυτό πρέπει να πραγματοποιηθεί η επένδυση, ενώ η πληρωμή της επιχορήγησης προϋποθέτει την ύπαρξη εξοφλημένων τιμολογίων. Ένα επιχορηγούμενο έργο μπορεί να εξοφληθεί είτε άπαξ, (όταν συγκεντρωθούν όλες οι αιτούμενες εξοφλημένες δαπάνες), ή τμηματικά (σε 2 ή 3 φάσεις).


Οι παραπάνω συμβουλές είναι ενδεικτικές και αφορούν στο αναμενόμενο πρόγραμμα «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Επιχειρήσεων». Βασίζονται σε παλαιότερες Προκηρύξεις αντίστοιχων Προγραμμάτων, καθώς και στην τάση των πρόσφατων Προγραμμάτων που έχουν ανακοινωθεί την Προγραμματική Περίοδο ΕΣΠΑ 2021-2027.


Στην ίδια ανακοίνωση του Υπουργείου συγκαταλέγεται και το πρόγραμμα «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» συνολικού ύψους 200 εκ ευρώ. Επιχορηγείται η ίδρυση νέας μικρομεσαίας επιχείρησης για όλες τις υπόλοιπες επιχειρηματικές δραστηριότητες – πλην τουρισμού.


*O Νικόλαος Κοτσυφός είναι Οικονομολόγος

Business Administration, University of Piraeus

MSc Marketing, Athens University of Economics and Business


Πηγή: Πρόγραμμα για έως και 400.000 ευρώ ανά νέα τουριστική επιχείρηση μέσω του ΕΣΠΑ | Fortunegreece.com