Αγαπητοί συνεργάτες, είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσουμε ότι η εταιρεία μας Κέντρο Επενδύσεων [Blackbird Group of Companies], έχει προχωρήσει στην έναρξη Νέου Παραρτήματος στο Μαρούσι Αττικής [Μητροπόλεως 43, Metropolis Center].

Η εταιρεία μας, Σύμβουλοι ΕΣΠΑ & Διαγωνισμών Δημοσίου, δραστηριοποιείται από το 2008 στους εξής επιχειρηματικούς τομείς, για τους οποίους είμαστε στη διάθεσή σας για συνεργασία:

  • Επιχορηγούμενα Προγράμματα (ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακός Νόμος κτλ).

  • Νέα Χρηματοδοτικά Προγράμματα Επιδότησης Επιτοκίου Δανείων (ΤΕΠΙΧ ΙΙ, ΕΣΠΑ).

  • Διαγωνισμοί Δημοσίων Έργων και Κρατικών Προμηθειών

  • Έκδοση Ψηφιακής Υπογραφής

  • Υπηρεσίες Πιστοποίησης Προτύπων ISO 

Είμαστε στη διάθεσή σας για την εξυπηρέτηση τόσο των δικών σας αναγκών, όσο και των πελατών σας, στους παραπάνω τομείς εξειδίκευσης. Σε περίπτωση που σας ενδιαφέρει μια αμφίδρομη και μακροχρόνια συνεργασία στην ευρύτερη περιοχή του Αμαρουσίου, μπορείτε να συμπληρώσετε την Φόρμα Εγγραφής. Με τον τρόπο αυτό θα ενταχθείτε ως δυνητικοί συνεργάτες σε συναφή επιχειρηματικά αντικείμενα όπου εξειδικεύστε.