Η Επιχειρηματική Ευκαιρία

Η εταιρεία μας καθοδήγησε την Τουριστική Επιχείρηση (Μονάδα Ενοικίασης Επιπλωμένων Διαμερισμάτων) για την περαιτέρω εξέλιξή της μέσα από συγκεκριμένες Επιχειρηματικές Ευκαιρίες.

Ο στόχος ήταν να συνεχίσει την επιτυχημένη παρουσία της στην αγορά, καθώς είχε καταφέρει να εδραιωθεί, χρειαζόταν όμως ένας ισχυρός εκσυγχρονισμός για να συνεχίζει η ικανοποίηση των πελατών με συνέπεια και με υψηλά standards.

Πιο συγκεκριμένα, η Τουριστική Επιχείρηση είχε ανάγκη:

  • να επεκτείνει τη δυναμικότητα των δωματίων, εντάσσοντας στο συγκρότημα, νέα τουριστικά διαμερίσματα, και παράλληλα
  • να εκσυγχρονίσει τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις με νέο Ξενοδοχειακό Εξοπλισμό.

Η εταιρεία μας ανέλαβε την Ένταξή της σε Επιχορηγούμενο Πρόγραμμα ΕΣΠΑ, μέσα από το οποίο μια Νέα Επένδυση θα λάμβανε Επιχορήγηση ίση με το 50% του Συνολικού Κόστους

Η επιχείρηση υπέβαλλε Αίτηση Συμμετοχής προς Επιχορήγηση και εγκρίθηκε. Στη συνέχεια προχώρησε στην Υλοποίηση του Επενδυτικού Έργου, βάσει των εξατομικευμένων αναγκών της.

place
place
place
place
place
Τα οφέλη


Η Τουριστική Επιχείρηση πραγματοποίησε επέκταση της δυναμικότητάς της και παράλληλα εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων εγκαταστάσεων. Έλαβε ως κρατική επιχορήγηση το 50% (200.000€) του Συνολικού Κόστους (400.000€ πλέον ΦΠΑ), κατόπιν ολοκλήρωσης της επένδυσης.

Επιτεύχθηκε ποιοτική αναβάθμιση και αποκτήθηκε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, καθώς η επιχείρηση προχώρησε σε:

Επέκταση Δυναμικότητας:

✓ Οικοδομικές εργασίες αποπεράτωση νέων τουριστικών διαμερισμάτων και κατασκευής νέας πισίνας.
✓ Εργασίες διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου για τα νέα τουριστικά διαμερίσματα.
✓ Αγορά ξενοδοχειακού εξοπλισμού, Επίπλων, Λευκών Ειδών και ηλεκτρικών συσκευών.

Εκσυγχρονισμός Υφιστάμενων Εγκαταστάσεων:

✓ Οικοδομικές εργασίες - Συντηρήσεις - Έργα Διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου.
✓ Αγορά Νέων Ηλιακών Θερμοσίφωνων, Εργασίες Υδραυλικών εγκαταστάσεων, Αντικατάσταση πλακιδίων εσωτερικού & εξωτερικού χώρου.
✓ Αγορά Νέου Ξενοδοχειακού Εξοπλισμού (Έπιπλα, Ντουλάπες, Κουζίνες), Εξοπλισμού Κουζίνας (φλιτζάνια, μαχαιροπήρουνα, πιάτα, ποτήρια κτλ.)
✓ Νέες Ηλεκτρικές Συσκευές (Πλυντήρια ρούχων & πιάτων, Air Condition, Τηλεοράσεις, Φούρνοι κτλ.)
✓ Λευκά είδη, όπως κουρτίνες, σεντόνια, κτλ.

Αναπτυξιακοί Στόχοι

Η Τουριστική Επιχείρηση πραγματοποίησε επέκταση της δυναμικότητάς της παράλληλα με εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων χώρων της. Οι παραπάνω ενέργειες συνέβαλλαν στην αύξηση της δυναμικότητας, καθώς και στην αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Με την πραγματοποίηση των παραπάνω, η εταιρία υλοποίησε τους Αναπτυξιακούς Στόχους της:

• Βελτίωση και εκσυγχρονισμός της διοικητικής λειτουργίας.

• Αύξηση της εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας.

• Αύξηση της δυναμικότητας.

• Ανάπτυξη ισχυρού ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος στην περιοχή δραστηριοποίησης.

• Παροχή υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας.

• Βέλτιστη ικανοποίηση των πελατών και περαιτέρω ανάπτυξη του πελατολογίου.

• Αύξηση του κύκλου εργασιών, μέσω της αύξησης της δυναμικότητας.

Με τον τρόπο αυτό μέσα σε μια 3ετία επιτεύχθηκε μια σημαντική αναβάθμιση της λειτουργίας της Επιχείρησης, εκσυγχρονίστηκαν οι Εγκαταστάσεις της, και αυξήθηκε η ανταγωνιστική της θέση.

Το κόστος της επένδυσης (ιδία συμμετοχή) περιορίστηκε στο μισό λόγω της επιδότησης.

# Επιχορηγούμενα Προγράμματα

Τα Επιχορηγούμενα Προγράμματα ανακοινώνονται ανά περιόδους και αφορούν είτε σε Υφιστάμενες, είτε σε Υπό Σύσταση/ Νεοσύστατες Εταιρίες.

Η συμμετοχή ενός δυνητικού επενδυτή σε μια αίτηση για επιχορήγηση δεν σημαίνει αυτοδικαίως ότι έχει ενταχθεί.

Πέραν τούτου, για να ολοκληρωθεί επιτυχώς και να εκταμιευθεί πλήρως το ποσό μιας επιχορήγησης, χρειάζεται να πληρούνται ορθά τόσο οι Όροι και οι Προϋποθέσεις του εκάστοτε Επιχορηγούμενου Προγράμματος, όσο και όλες οι Νομοθετικές Απαιτήσεις και Κανονισμοί (Νομοθετικό Πλαίσιο στο οποίο υπάγεται η εκάστοτε Επιχείρηση).

# Σχετικά με την Εταιρεία μας

Ο όμιλος Blackbird αναλαμβάνει την ένταξη επιχειρήσεων σε Επιχορηγούμενα Προγράμματα, παρέχοντας πλήρη και ολοκληρωμένη υποστήριξη.

Η τεχνογνωσία σε συνδυασμό με την υψηλή εξειδίκευση αποτελούν την εγγύηση για την ποιότητα των υπηρεσιών του γραφείου μας, διασφαλίζοντας την ομαλή ένταξη επιχειρήσεων σε επιχορηγούμενα προγράμματα, και την σωστή εκταμίευση των επιχορηγήσεων.

Τα υψηλά ποσοστά επιτυχίας αποτελούν την εγγύηση για την άριστη υποστήριξη από το γραφείο μας.

Δείτε Περισσότερα έργα που έχουν ενταχθεί σε Επιχορηγούμενα Προγράμματα

https://kei.gr/el/works
Τουριστικές Μονάδες στην Ελληνική Περιφέρεια_

Οι τουριστικές μονάδες στην Ελληνική Περιφέρεια λειτουργούν μέσα σε ένα εντατικό πλαίσιο, για περισσότερους από 8 μήνες το έτος. Ο τουρισμός είναι καθοριστικός παράγοντας για την βιωσιμότητα πολλών επιχειρήσεων στην Ελλάδα, η οποία χαρακτηρίζεται ως μια χώρα με ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στον εν λόγω τομέα.

Μια τουριστική επιχείρηση οφείλει να έχει ως κατευθυντήρια την παροχή εγγυημένων και ποιοτικών λύσεων, οι οποίες να προσδίδουν υψηλή προστιθέμενη αξία στις υπηρεσίες που παρέχονται στους πελάτες της.

Η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, τα υψηλής αισθητικής δωμάτια, καθώς και η άρτια εξυπηρέτηση των επισκεπτών, προσανατολισμένη στη μεγιστοποίηση του αισθήματος ικανοποίησης, είναι στοιχεία που βελτιώνουν την ανταγωνιστικότητα του τομέα του τουρισμού και συνδράμουν στην ποιοτική ανάδειξη αυτού του κλάδου.

Στρατηγικός στόχος των υγιών επιχειρήσεων είναι η μακροχρόνια λειτουργία τους και η απόκτηση ηγετικής θέσης στην ευρύτερη περιοχή δραστηριοποίησης.