Δείτε το άρθρο μας στο ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ σχετικά με το Πρόγραμμα Επιχορήγηση για Επανέναρξη Επιχείρησης.

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ ΣΤΟ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

Το πρόγραμμα Επιχορήγησης από ΟΑΕΔ συνεχίζει να επιχορηγεί με 20.000 ευρώ ανα ΑΦΜ

[Δεύτερη Επιχειρηματική Ευκαιρία / ΟΑΕΔ]

#18 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019 - 2022#