ΑΡΘΟΓΡΑΦΙΑ ΣΤΟ FORTUNEGREECE (fortunegreece.com)

Δείτε το άρθρο μας στο FORTUNEGREECE.COM σχετικά με την παράταση στα καθεστώτα «Μεταποίηση/Εφοδιαστική αλυσίδα» και «Ενισχύσεις Τουριστικών Επενδύσεων» του Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022.

#2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023#